+37062065954                                                
     info@arektra.lt    


Kas yra reaktyvinė galia ir kodėl ją reikia kompensuoti?

Reaktyvioji galia – eilutė Jūsų sąskaitoje už elektros energiją ir dalis eilutės Jūsų sąskaitoje už aktyviąją energiją (nuostoliai kabeliuose). Šias eilutes lengva ženkliai sumažinti, tinkamose vietose sustatant reaktyviosios galios kompensavimo įrangą – kondensatorius, kontaktorius, valdiklius.

Elektros įrenginiai (elektros varikliai, suvirinimo transformatoriai, jėgos transformatoriai, dienos šviesos lempos) normaliu eksploatacijos režimu iš elektros tinklo naudoja ne tik aktyviąją, bet ir reaktyvinę energiją.

Naudojant abi energijas perkraunami elektros perdavimo tinklai. Išeitis - prijungti tinkamo galingumo kondensatorių, kuris perduotų reaktyvinę energiją imtuvui, kuriam jos reikia. Tokiu atveju sumažėja reaktyvinės energijos apkrova elektros tinkluose. Toks sprendimas vadinamas reaktyvinės galios kompensavimu.
Kompensacijos kokybė apibūdinama galios koeficientu cos φ, tai aktyvios ir visos galios santykis.

Idealus santykis yra tuomet, kai cos φ= 1.

Naudojami šie kompensacijos tipai: individuali, grupinė ir centrinė. Individuali kompensacija yra tuomet, kai kondensatorius prijungtas tiesiai prie vartotojo. Grupinė ir centrinė kompensacijos naudojamos tuomet, kai yra kintama srovės apkrova. Kondensatorių įjungimą reguliuoja mikroprocesorių reguliatorius, kuris nustato tinkamiausią galios koeficientą.

Dėl reaktyvinės galios:
1. padidėja aktyviniai nuostoliai;
2. daugiau reikia mokėti už elektros energiją;
3. padidėja įtampos kritimas;
4. sumažėja variklių ir transformatorių eksploatacijos laikas.

Sumažinti šiuos reiškinius leidžia šiuolaikinės reaktyvinės energijos kompensavimo sistemos.

Jų privalumai:
1. mažiau reikia mokėti už elektros energiją;
2. sumažėja aktyviniai nuostoliai;
3. sumažėja įtampos kritimas;
4. padidėja variklių ir transformatorių eksploatacijos laikas.

Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginių reikalauja ir „Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės":
45.6. įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo elektros įrenginius taip, kad jie neblogintų elektros energijos kokybės;
96.1. kai vartotojas nesilaiko optimalaus reaktyviosios galios, naudojamos iš elektros tinklo, dydžio ir kompensavimo įrenginių darbo tvarkos, jis privalo apmokėti už suvartotą ir (ar) į operatoriaus tinklą perduotą reaktyviąją energiją. Per parą bet kurį momentą reaktyviosios galios balansas elektros energijos persiuntimo paslaugos pirkimo ir pardavimo vietoje turi būti lygus 0 (nuliui).

Kodėl tai ekonomiškai naudinga?

Reaktyvinės galios kompensavimo įrenginių efektyvumas yra nuo 75 iki 93 proc., priklausomai nuo valdiklio, esančių įrenginių galingumo ir apkrovos intensyvumo, kompensavimo įrangos ir kompensavimo programos parinkimo.

PĮdiegus reaktyviosios energijos kompensavimo įrenginį būtų galima sutaupyti nuo 75 iki 93 proc. išlaidų už reaktyvinę galią. Investicijos atsiperka per 2-3 metus, reaktyvinės galios kompensavimo sistemos tarnavimo laikas - ne mažiau negu 10 metų.

Elektros skydinėje reikia pakeisti apdegusius laidų antgalius, subalansuoti apkrovas ant fazių ir kompensuoti cos φ.


Susisiekite su mumis

+37062065954 | info@arektra.lt